Infanterihjemmeværnskompagni Aalborg

Infanterihjemmeværnskompagni Aalborg

Infanterihjemmeværnskompagni Aalborg (INFHVK ALB) har til opgave at opstille og uddanne et Infanterihjemmeværnskompagni for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.

 

Kompagniet kan indsættes overalt i distriktes område og kan løse opgaver som for eksembel:

• Kamp fra stilling, med krav om fastholdelse

• Angreb

• Objektnærsikring

• Bevogtning

 

Derudover kan kompagniet som en del af den samlede Indsatstyrken virke i en koordineret ramme sammen med Politiet og Forsvaret i forbindelse med eksempelvis sikring af infrastruktur, imødegåelse af følgevirkningerne af terrorvirksomhed og katastrofeindsats.

 

Uddannelse

Uddannelsen forgår primært i terræn og består hovedsageligt af praktisk indøvelse og øvelsesaktivitet.

 

Normalt er der træning på Nørre Uttrup Kaserne, onsdage fra kl. 18.00 - 22.00, hvor der undervises i fysisktræning og kampeksercitser.

 

En del øvelsesaktiviteter foregår som regel i weekenderne eller som lange lørdage.

 

Krav/Optagelse

Betingelsen for at blive optaget i INFHVK AALBORG, som infanterist er, at du gennemfører hjemmeværnets lovpligtige grund- og funktionsuddannelse, eller du har en fortid fra Forsvaret, f.eks HBU.

 

Har Du det der skal til, så kontakt os på 72 44 09 31 eller på mail infhvkalb@hjv.dk

Copyright @ All Rights Reserved